จีโอ แฟมิลี่ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – กาญจนบุรี

มินิบัส สายใต้ - กาญจนบุรี

บริการจองตั๋วรถมินิบัส เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี ออนไลน์ ให้บริการโดยรถมินิบัสบริษัท “ จีโอ แฟมิลี่ ( Go Family )“ ผู้ให้บริการเดินรถมินิบัสที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากนักเดินทางใช้บริการเป็นจำนวนมาก

จุดขึ้นรถและจุดลงรถ

กรุงเทพ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) 

กาญจนบุรี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลา

เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี ใช้เวลานั่งรถมินิบัสประมาณ 2 ชั่วโมง

วิธีค้นหาตั๋วรถ เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี

รถมินิบัส สายใต้ใหม่-กาญจนบุรี
มินิบัส สายใต้ใหม่ - กาญจนบุรี

ตารางรถมินิบัส จีโอ แฟมิลี่ เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี

กรุณาตรวจสอบตารางเดินรถล่าสุด ! ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์

เที่ยวไป

เวลาออก ( สายใต้ใหม่ )
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00

เที่ยวกลับ

เวลาออก ( บขส.กาญจนบุรี )
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถมินิบัส จีโอ แฟมิลี่ เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี “ ทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซตืได้ตลอด 24 ชั่วโมง