เกษมธราทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงราย

เกษมธราทัวร์ กรุงเทพ - เชียงราย

เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า “เกษมธราทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงราย ” ผ่านระบบออนไลน์

เส้นทางเดินรถ

บขส.หมอชิต 2 -บขส.นครสวรรค์-บขส.กำแพงเพชร -บขส.ตาก -บขส.เถิน -แยกลำปาง-งาว -ม.พะเยา-บขส.พะเยา -อ.พาน – บขส.เชียงราย

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ปลายทาง – สถานีขนส่งเชียงราย

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)ชั้น 1 ช่อง 30
0981498742
สถานีขนส่งนครสวรรค์0819995698, 0981944256
สถานีขนส่งกำเเพงเพชร0947122646
สถานีขนส่งตาก0809080443
จุดจอดบ้านตาก0835756775
จุดจอดเถิน0612138355, 0849493908
สถานีขนส่งลำปาง0896674804
จุดจอดงาว0899523867, 0953587481
จุดจอด ม.พะเยา0618107963
สถานีขนส่งพะเยา0885938071
สถานีขนส่งเชียงราย0954819036, 0967029136

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์บริษัท เกษมธราทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงราย ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง