สุวรรณภูมิบูรพา เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง

สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพ-เกาะช้าง

สุวรรณภูมิบูรพา ผู้ให้บริการรถมินิบัสจากกรุงเทพไปเกาะช้าง จ.ตราด โดยมีเส้นทางที่ได้รับความนิยม คือ สนามบินสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง และเส้นทางอื่น ๆ ได้เปิดจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราแล้ว

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้าง

ปัจจุบันรถมินิบัสสุวรรณภูมิบูรพา เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เกาะช้าง ได้รับความนิยมจากนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นวิธีเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้างได้สะดวก สามารถขึ้นรถมินิบัสได้ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 ประตู 8 ได้ทันที

เส้นทางเดินรถอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการ

  • เกาะช้าง – พัทยา
  • เกาะช้าง – สุวรรณภูมิ
  • พัทยา-เกาะช้าง
  • พัทยา – อู่ตะเภา
  • สุวรรณภูมิ – เกาะช้าง
  • อู่ตะเภา – พัทยา

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถมินิบัส สุวรรณภูมิบูรพา เส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง