จองตั๋วรถทัวร์ สงกรานต์ 2567

จองตั๋วรถทัวร์ สงกรานต์ 2567

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 กำลังใกล้จะถึงแล้ว ! โดยกำหนดให้วันที่ 13-15 เมษายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันสงกรานต์ และได้กำหนดให้วันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย สำหรับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 จะมีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567

  • ศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการ ประจำปี 2567 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  • เสาร์ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • อาทิตย์ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • จันทร์ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • อังคาร 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ จะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ การทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ จะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเล่นสาดน้ำ เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพ หาดใหญ่ ขอนแก่น พัทยา อุดรธานี ภูเก็ต เป็นต้น

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รีบวางแผนการเดินทางและเริ่มจองตั๋วรถทัวร์ รถมินิบัส เส้นทางต่างๆ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้