จองตั๋วรถทัวร์กลับบ้าน “วันตรุษจีน 2567”

วันตรุษจีน พ.ศ.2567

วันตรุษจีน 2567 ( Chinese New Year 2024 ) ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นงานเฉลิมฉลองที่สำคัญ คือ การฉลองขึ้นปีใหม่ ตามปฎิทินจีน

ในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และในช่วงวันตรุษจีนทุก ๆ ปี ชาวไทยเชื่อสายจีนที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองวันตรุษจีนกับครอบครัว

สำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น กรุงเทพ, นครสวรรค์, ภูเก็ต, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, อ.เบตง จ.ยะลา เป็นต้น จะมีการประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ อย่างสวยงามและมีการจัดงานฉลองวันตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่

งานฉลองเทศกาลตรุษจีนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้แก่

  • งานฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

วันตรุษจีน 2567 มีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

  • วันจ่าย ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  • วันไหว้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
  • วันเที่ยว ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันตรุษจีน 2567 เพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนกับครอบครัว ท่านสามารถเริ่มจองตั๋วรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ล่วงหน้าได้แล้ว