วันหยุดยาว กรกฎาคม 2565

วันหยุดยาว กรกฎาคม 2565

สวัสดีนักเดินทาง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่กำลังจะมาถึง จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จากการตรวจสอบปฏิทินวันหยุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 จะมีวันหยุดราชการทั้งสิ้น 15 วัน เหลือวันทำงานเพียง 16 วัน ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1. หยุดยาว 5 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

  • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 – วันอาสาฬหบูชา 
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 – วันเข้าพรรษา 
  • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 )
  • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการ )
  • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการ )

ช่วงที่ 2. หยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 )
  • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการ )
  • วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการ )

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์เส้นทางต่าง ๆ เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเดือนกรกฏาคม 2565 ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว รีบวางแผนการเดินทางด่วน !!!