เชิดชัยทัวร์ ( ภาคตะวันออก ) เปิดจองตั๋วออนไลน์

เชิดชัยทัวร์ เอกมัย

เปิดบริการแล้ว ! จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ” บริษัทเชิดชัยทัวร์ ( ภาคตะวันออก ) ” ผู้ให้บริการรถทัวร์จากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี เป็นต้น

ต้นทางกรุงเทพ : ขึ้นรถเชิดชัยทัวร์ ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย

เส้นทางทีเปิดให้บริการ

  • เอกมัย – จันทบุรี ( เอกมัย – บางแก้ว – บางพลี – ชลบุรีบายพาส – หนองปรีอ – หนองใหญ่ – ท่าวังจันทร์ – แกลง – นายายอาม – หนองคล้า – เนินสูง – บขส.จันทบุรี )
  • เอกมัย – ตราด ( เอกมัย – บางแก้ว – บางพลี – ชลบุรีบายพาส – หนองปรีอ – หนองใหญ่ – ท่าวังจันทร์ – แกลง – นายายอาม – หนองคล้า – เนินสูง – บขส.จันทบุรี – ขลุงแสนตุ้ง – บขส.ตราด )
  • อกมัย – บ้านเพ ( เอกมัย – บางแก้ว – บางพลี – ชลบุรีบายพาส – ปากแพรก – ท่าบ้านค่าย – ท่าเกาะลอย – ท่าบ้านเพ )
เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพ - ตราด
เชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก
เชิดชัยทัวร์ จันทบุรี

เคาร์เตอร์เช็คอินรับตั๋วโดยสาร

เชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 02-391-2804
จุดจอดบางแก้วจุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
โทร 099-020-8920, 081-806-9799
จุดจอดบางพลีจุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
โทร 081-412-5299
จุดจอดชลบุรีจุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
โทร 038-147-290

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ บริษัทเชิดชัยทัวร์จากกรุงเทพไปยังจังหวัดภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง เป็นต้น ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง