จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เดินทางวันปีใหม่ 2565

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เดินทางปีใหม่ 2565

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้ว ! สำหรับวันหยุดยาวประจำปีที่จะมาถึง คือ วันหยุดปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัด เนื่องจากท่านที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพ ซึ่งเดินทางมาจากภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ต้องการเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนและฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 กับครอบครัว

ช่วงวันหยุดปีใหม่ ของทุก ๆ ปี จะมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัดอย่างหนาแน่น บางท่านใช้โอกาสวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน จะมีประชาชนเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ก็มีความสวยงามเป็นพิเศษ

เดินทางด้วยรถทัวร์เทศกาลปีใหม่ 2565

การเดินทางสู่ต่างจังหวัดด้วยรถทัวร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุก ๆ ปี จะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก และตั๋วรถทัวร์เส้นทางต่าง ๆ จะถูกจองตั๋วล่วงหน้าหลายวัน โดยเฉพาะในเส้นทางระยะไกล เช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่, กรุงเทพ – กระบี่, กรุงเทพ – หาดใหญ่, กรุงเทพ – ภูเก็ต เป็นต้น

สำหรับท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 ท่านสามารถวางแผนการเดินทาง และจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


แนะนำการเดินทางไปขึ้นรถทัวร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

กรุงเทพ – ท่านที่จะเดินทางไปขึ้นรถทัวร์ที่ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งสายใต้ ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจราจรบนถนนรอบสถานีขนส่งจะหนาแน่น รถติด ดังนั้นท่านควรเผื่อเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นจากการเดินทางในช่วงเวลาปรกติ และควรไปถึงสถานีขนส่งก่อนเวลารถออกเดินทาง 1 ชั่วโมง


จองตั๋วรถทัวร์.com ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านไปฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ด้วยความปลอดภัยทุกท่าน