ศศนันท์ ทรานสปอร์ต รถทัวร์ กาญจนบุรี – เชียงใหม่

ดอยสุเทพเชียงใหม่

การเดินทางระหว่างเมืองท่องเที่ยว ระหว่าง กาญจนบุรี และเชียงใหม่ จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านสามารถนั่งรถทัวร์ระหว่างจังหวัดทั้ง 2 ได้ โดยมีผู้ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เปิดให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว

กาญจนบุรีและเชียงใหม่ เป้นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และน่าเดินทางไปเที่ยวชม

ดอยสุเทพเชียงใหม่

ศศนันท์ มีเที่ยวรถทัวร์ให้บริการ จากกาญจนบุรีไปเชียงใหม่ทุกวัน

จุดจอดรถบริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรีช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตากช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอดช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 098-2569669
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
โทร. 098-2566996