เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่

เพชรประเสริฐทัวร์ อุบลราชธานี - เชียงใหม่

บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ” เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ” ผู้ให้บริการเดินรถทัวร์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากนักเดินทาง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 15 ชั่วโมง 35 นาที

ตารางรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่

กรุณา : ตรวจสอบตารางเดินรถล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูลอัปเดท Realtime )

เที่ยวที่เวลาออก ( บจส.อุบลราชธานี)เวลาถึง ( บขส.เชียงใหม่ 3 )
112:4505:00
215:4507:20
317:4509:20
update : 15 / 1/ 2566

วิธีค้นหาตั๋วรถ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่

เพชรประเสริฐทัวร์ อุบลราชธานี - เชียงใหม่
– ระบบจะแสดงเที่ยวรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่ เพื่อให้ท่านเลือกจองตั๋ว

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถทัวร์ ” เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ” ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง