หมวดหมู่: วันสำคัญในประเทศไทย

วัดพระโค๊ะ สงขลา
0 61
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันมาฆบูชา 2565

วันมาฆบูชา เกิดเหตุการณ์สำคัญของโลก เมื่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โ…

รายละเอียด
0 208
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า สงกรานต์ 2565

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้ว ! สำหรับวันสำคัญของคนไทย คือ วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และประชาชนที่เดิ…

รายละเอียด
วันตรุษจีน พ.ศ.2565
0 60
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันตรุษจีน 2565

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน คือ วันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565  ซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน จะเ…

รายละเอียด
รถทัวร์ไปเขาค้อ
0 62
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันหยุดประจำปี 2565

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com ได้รวบรวมวันหยุดประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักเดินทางทุกท่าน รายละเอียด วันเสาร์ 1 มกราคม 2565 &#82…

รายละเอียด
วันหยุด ตุลาคม 2564
0 55
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2564 จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ในเดือนตุลาคม 2564 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน ดังนี้ วันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ วันศุกร์ ที่ 22&n…

รายละเอียด
รถทัวร์ไปเขาค้อ
0 75
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันจักรี 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้จะมาถึงแล้วสำหรับวันจักรี ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งวันจักรีของทุก ๆ ปี ได้กำหนดให้เป…

รายละเอียด
0 51
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันหยุดสงกรานต์ 2564

วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2564 กำลังจะเดินทางมาถึงแล้ว สำหรับวันสงกรานต์ในประเทศไทยจะตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุก ๆ ปี และในช่วงวันสงกรานต์ได้กำหนดใ…

รายละเอียด
วัดพระโค๊ะ สงขลา
0 63
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันมาฆบูชา 2564 หยุดยาว 3 วัน

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธ ในปี พ.ศ.2564 วันมาฆบูชาตรงกับวันศุกร์…

รายละเอียด
รถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่
0 100
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า สงกรานต์ 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งวันสงกรานต์กำหนดให้ตรงกับวันที่  13-15 เมษายน ของทุก ๆ ปี วันสงกร…

รายละเอียด
วันตรุษจีน พ.ศ.2565
0 68
Posted in วันสำคัญในประเทศไทย

วันตรุษจีน 2564

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน คือ วันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับในปีนี้ วันตรุษจีน ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564…

รายละเอียด