จองตั๋วรถทัวร์กลับบ้าน “ทำบุญเดือนสิบ 2565” 

ทำบุญเดือนสิบ 2565

ใกล้เข้ามาแล้ว ! ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยในภาคใต้ คือ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ (ประเพณีชิงเปรต) ประจำปี 2565 หรือ งานทำบุญเดือนสิบ 2565 ซึ่งจะมีการจัดประเพณีทำบุญเดือนสิบอย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เป็นต้น

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ( ประเพณีชิงเปรต ) ชาวใต้เชื่อว่า บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ตกนรกหรืออยู่ในภพภูมิของ “เปรต”  นั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และกลับไปสู่นรกในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวใต้นิยมเรียกบรรพบุรุษของครอบครัวว่า “ตายาย

งานทำบุญเดือนสิบ 2565 มีกำหนดการทำบุญ 2 ช่วง ดังนี้

วันรับตายาย : วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565

วันส่งตายาย : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565

ในช่วงงานบุญเดือนสิบ ของทุก ๆ ปี ชาวภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานหรืออาศัยในต่างจังหวัด จะนิยมเดินทางกลับบ้านมาร่วมงานบุญเดือนสิบที่วัดใกล้บ้าน เพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

วันทำบุญเดือนสิบของทุก ๆ ปี จะมีผู้ใช้บริการรถทัวร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นท่านที่จะเดินทางกลับบ้านทำบุญเดือนสิบ 2565 รีบวางแผนการเดินทางด่วนและจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้