จองตั๋วรถทัวร์กลับบ้าน “ทำบุญเดือนสิบ 2566”

ทำบุญเดือนสิบ 2566

งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยภาคใต้กำลังจะถึงแล้ว คือ งานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 หรือชาวภาคใต้นิยมเรียกว่า วันทำบุญเดือนสิบ หรือ ทำบุญชิงเปรต ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในทุกพื้นที่ของภาคใต้ โดยจะแบ่งการจัดทำบุญขึ้น 2 ครั้ง คือ

  • บุญแรก เรียกว่า การรับเปรต
  • บุญหลัง เรียกว่า การส่งเปรต

กำหนดการทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566

  • บุญแรก – วันที่ 30 กันยายน 2566
  • บุญหลัง – วันที่ 14 ตุลาคม 2566

วันทำบุญเดือนสิบ ชาวไทยพุทธในภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จะนิยมเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อร่วมทำบุญกับครอบครัวที่วัดใกล้บ้าน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน “ทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้