ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต

ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพ - ภูเก็ต 2565

ข่าวดีล่าสุด ! รถทัวร์บริษัท “ภูเก็ตท่องเที่ยว” วีไอพี 24 ที่นั่ง เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต ได้กลับมาเปิดเดินรถตามปรกติ เริ่มมีเที่ยวรถให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ตารางรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว

กรุงเทพ – ภูเก็ต เวลา 17.40 น.

ภูเก็ต – กรุงเทพ เวลา 17.40 น.

สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ให้บริการ

กรุงเทพ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี )

ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถบริษัท ” ภูเก็ตท่องเที่ยว ” เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต / ภูเก็ต – กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง