นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ปากพนัง

นครศรีราชาทัวร์ กรุงเทพ - อ.ป่ากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ” นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเดินทาง สามารถจองตั๋วรถทัวร์ บ.นครศรีราชาทัวร์ ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ปากพนัง ให้บริการด้วยรถทัวร์ วีไอพี 32 และ ปรับอากาศชั้น 1 ( ป.1)

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

ระยะเวลาเดินทาง

เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีค้นหาตั๋วรถ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

– ระบบจะแสดงเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ปากพนัง ขึ้นมาให้จองตั๋ว
นครศรีราชาทัวร์ กรุงเทพ - ปากพนัง

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์  นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง