รถทัวร์ กรุงเทพ-ตรัง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ตรัง ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์เส้นทางนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

กรุงเทพไปตรัง ให้บริการโดยรถทัวร์บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และศรีสุเทพทัวร์ มีรถให้บริการทุกวัน

รถทัวร์กรุงเทพไปตรัง

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้

เส้นทางเดินรถที่ให้บริการจากกรุงเทพ-ตรัง่ มีวันละ 4 เที่ยว ดังนี้

เส้นทางบริษัทรถทัวร์มารฐานรถ

กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
ป.1

กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
ศรีสุเทพทัวร์ป.1

กรุงเทพฯ – ตรัง

ศรีสุเทพทัวร์
vip 32

กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
vip 24

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ – ตรัง ประมาณ 13 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร

จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 850 กิโลเมตร