ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ขนอม

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ กรุงเทพ - ขนอม

บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า “ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง  62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเดินทาง สามารถจองตั๋วรถทัวร์ บ.ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางรถทัวร์

เที่ยวไป : กรุงเทพ – ขนอม เวลาออก  19:30 น.

เที่ยวกลับ : ขนอม – กรุงเทพ เวลาออก 17:30 น. 

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช : จุดจอด อ.ขนอม (ข้างเทสโก้ โลตัส)

จุดจอดที่ให้บริการ 

สายใต้ใหม่-ร้านอรพรรณ-มหาชัย-จุดขายตั๋วร้านสมหมาย-ปราณบุรี-ประจวบ-เขาโพธิ์-ชุมพร-แยกอ.สวี-หลังสวน-ละแม-ไชยา-ท่าชนะ-พุนพิน-สุราษฏร์ธานี-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม 

วิธีค้นหาตั๋ว

– ระบบแสดงเที่ยวรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม ขึ้นมา > จากนั้นให้ท่านเลือกเที่ยวรถ บ.ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และดำเนินการจองตั๋วตามขั้นตอน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์  บ.ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง  62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง