เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วออนไลน์ เริ่ม 17 ตุลาคม 2564

จองตั๋วรถ เพชรประเสริฐ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ข่าวดีล่าสุดเมื่อ รถทัวร์บริษัทเพชรประเสริฐ ได้กลับมาเปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์

ในเส้นทางภาคเหนือ – อีสาน (ไป-กลับ) ได้แก่ เชียงใหม่-อุบลราชธานี / เชียงใหม่-นครพนม โดยจะมีเที่ยวรถเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตารางเดินรถ

วันที่ 17 ตุลาคม 2564

  • เชียงใหม่ – อุบลราชธานี เวลารถออก 16.00 น. และ 19.00 น.
  • เชียงใหม่ – นครพนม เวลารถออก 19.30 น.

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

  • เชียงใหม่ – อุบลราชธานี เวลารถออก 16.00 น. และ 19.00 น.
  • เชียงใหม่ – นครพนม เวลารถออก 19.30 น.
  • อุบลราชธานี – เชียงใหม่ เวลารถออก 12.45 น. และ 17.45 น.
  • นครพนม – เชียงใหม่ เวลารถออก 17.00 น.

ดังนั้นที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทเพชรประเสริฐ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง