จองตั๋วรถกรีนบัส เชียงใหม่ – น่าน ออนไลน์

รถกรีนบัส เชียงใหม่ไปน่าน

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน ซึ่งให้บริการโดย ” กรีนบัส ”

กรีนบัส ( GREENBUS ) เป็นผู้ให้บริการเส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน ( ผ่าน พะเยา จุน ปง เชียงม่วน) ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากให้บริการด้วยรถบัสที่มีความปลอดภัย เพราะเส้นทางจากเชียงใหม่ไปน่าน จะต้องขับผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ ซึ่งผู้ขับขี่รถจะต้องมีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างมาก นักเดินทางจึงนิยมเลือกเดินทางด้วยรถกรีนบัส ในเส้นทางระหว่างเชียงใหม่ไปน่าน

กรีนบัส มีเที่ยวรถให้บริการจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านทุกวัน

เชียงใหม่ – ขึ้นรถบริษัทกรีนบัส ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

น่าน – ลงรถกรีนบัส ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน

กรีนบัส เชียงใหม่ไปน่าน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง