เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์

เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพ - สุโขทัย

เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ”เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเดินทาง สามารถจองตั๋วรถทัวร์ บ.เชิดชัยทัวร์ ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิดชัยทัวร์ เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 ( ป.1) ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์ ท่านสามารถนั่งรถทัวร์ บ.เชิดชัยทัวร์ เส้นทางนี้ได้

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ : ขึ้นรถทัวร์ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จ.สุโขทัย : ลงรถทัวร์ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

จ.อุตรดิตถ์ : ลงรถทัวร์ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

ระยะเวลาเดินทาง

กรุงเทพ – บขส.สุโขทัย ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที

กรุงเทพ – บขส.อุตรดิตถ์ ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีค้นหาตั๋วรถ

ตัวอย่าง เส้นทาง กรุงเทพ – สุโขทัย

เชิดชัยทัวร์  กรุงเทพ - สุโขทัย
– ระบบแสดงเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – สุโขทัย ขึ้นมา > จากนั้นให้ท่านเลือกเที่ยวรถที่ต้องการจะจอง และดำเนินการจองตั๋วตามขั้นตอน.
เชิดชัยทัวร์ หมอชิต - สุโขทัย

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ บ. เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์  ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง