เปิดให้จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เดินทางเดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า พฤษภาคม 2563

สวัสดีเพื่อนๆ นักเดินทาง หลังจากที่เกิดโรคโควิด 19 ระบาด ไปทั่วโลก และมีการระบาดภายในประเทศไทย ทำให้บริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ได้หยุดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 เนื่องจากมีมาตรการควบคุมพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

ข่าวดีล่าสุด หลังจากที่การแพร่เชื้อในประเทศไทยเริ่มลดลง วันนี้มีมริษัทรถทัวร์เริ่มกลับมาให้บริการแล้วในบางเส้นทาง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ ซันบัส นครศรีร่มเย็นทัวร์ เขมราฐรุ่งเรือง บุษราคัมทัวร์ ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ท่านสามารถเริ่มจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้

การเดินทางด้วยรถทัวร์ในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด มีคำแนะนำดังนี้
-โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเดินทาง
-มีการเว้นระยะห่างแต่ละที่นั่งในการเดินทาง ทุกเที่ยวรถ

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า
ภาพ – thairoute.com