สวัสดีอีสาน เปิดจองตั๋วออนไลน์แล้ววันนี้

ซื้อตั๋วรถสวัสดีอีสาน

ข่าวดีล่าสุด ! รถทัวร์บรืษัทสวัสดีอีสาน กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากที่หยุดให้บริการไป เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยจะเริ่มมีเที่ยวรถให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เส้นทางที่เปิดให้บริการในช่วงแรก

  • กรุงเทพ – หนองบัวลำภู – สังคม เที่ยวไป 20.29 น. / เที่ยวกลับ 17.00 น.
  • กรุงเทพ – กุมภวาปี – บึงกาฬ เที่ยวไป 19.30 น. / เที่ยวกลับ 16.30 น.

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถบริษัทสวัสดีอีสาน ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของเราได้แล้ว