เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด

เชิดชัยทัวร์ หมอชิต - แม่สอด

เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ”เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเดินทาง สามารถจองตั๋วรถทัวร์ บ.เชิดชัยทัวร์ ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 ( ป.1)

ข้อมูลการเดินทาง

กรุงเทพ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

อ.แม่สอด จ.ตาก : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

ระยะเวลาเดินทาง

เส้นทาง กรุงเทพ – อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถที่ให้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ > จุดจอดบ้านสลกบาตร > จุดจอด อ.คลองขลุง > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร > จุดจอด อ.วังเจ้า > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก > สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

วิธีค้นหาตั๋วรถ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.แม่สอด จ.ตาก

เชิดชัยทัวร์ หมอชิต - แม่สอด

– ระบบแสดงเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด ขึ้นมา > จากนั้นให้ท่านเลือกเที่ยวรถที่ต้องการจะจอง และดำเนินการจองตั๋วตามขั้นตอน

เชิดชัยทัวร์  กรุงเทพ - แม่สอด

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ บ. เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – แม่สอด จ.ตาก ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง