วันแม่แห่งชาติ 2565

วันแม่แห่งชาติ คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี และได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย

วันแม่แห่งชาติ 2565 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565

  • วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565
  • วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการตามปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการตามปรกติ

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง