รถทัวร์ กรุงเทพ-ระนอง

รถทัวร์กรุงเทพ-ระนอง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com  จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ กรุงเทพ – ระนอง  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว  สำหรับเส้นทางดังกล่าวมีผู้ให้บริการคือ  รถบริษัทนิวมิตรทัวร์

จากกรุงเทพท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชนนี   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8.30 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ  บริษัทนิวมิตรทัวร์

นิวมิตรทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนองสำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
โทร. 0-7781-1150 , 0-7781-1410
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
โทร. 0-2894-6115

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดระนอง  สามารถจองตั๋วได้ตั้งแต่บัดนี้  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา