รถทัวร์เชียงราย-พิษณุโลก

จองตั๋วรถทัวร์เชียงราย-พิษณุโลก  ออนไลน์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินทางเดินรถที่สามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ คือ  เชียงราย – พิษณุโลก  ซึ่งเส้นทาง ดังกล่าวให้บริการโดย นิวถาวรทัวร์

รถทัวร์เชียงราย-พิษณุดลก

ปัจจุบัน เส้นทางนี้ นิวถาวรทัวร์ ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น 1   จำนวน 36 ที่นั่ง    รถของนิวถาวรทัวร์จะวิ่งจากเชียงรายโดยมีปลายทางที่ จ.นครสวรรค์  แต่รถจะเข้า บขส.พิษณุโลกด้วย  ดังนั้นท่านจึงสามารถจองตั๋วรถของนิวถาวรทัวร์เพื่อเดินทางในเส้นทางดังกล่าว