รถทัวร์กรุงเทพ-ทุ่งสง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทาง กรุงเทพ-ทุ่งสง

รถทัวร์กรุงเทพ-ทุ่งสง

ทุ่งสง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นอำเภอที่มีความเจริญทางด้านการค้าของนครศรีธรรมราช ดังนั้นเมืองทุ่งสงจึงมีความสำคัญและมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก  การเดินทางสู่อำเภอทุ่งสง ปัจจุบันสามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี

ระยะเวลาเดินทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่-สถานีขนส่งผู้โดยสารทุ่งสง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีรถที่ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพ-ทุ่งสง คือ

  • ศรีสยามทัวร์
  • ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
  • สยามเดินรถ
  • ทรัพย์ไพศาลทัวร์
  • ศรีสุเทพทัวร์

เนื่องจาก อ.ทุ่งสง เป็นทางผ่านของรถที่วิ่งจากกรุงเทพ สู่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้มีเที่ยวรถให้ท่านเลือกจองมากมายเพื่อเดินทางไปอำเภอทุ่งสง เพราะรถส่วนใหญ่จะแวะส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุ่งสง

ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าจากกรุงเทพไปทุ่งสง ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  สะดวกด้วยการชำระเงินค่าตั๋วที่ร้านเซเว่นใกล้บ้านทุกสาขา

แผนที่ บขส.ทุ่งสง