เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ ไป นครพนม

บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ” เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม ” ผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

ประเภทรถให้บริการ : ม.4 พ

ระยะเวลาเดินทาง : 15 ชั่วโมง 25 นาที

จุดจอดให้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 – จุดจอดแยกดอยติ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง – จุดจอด อ.เด่นชัย – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ – สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก – จุดจอด อ.นครไทย – ท่าด่านซ้าย – ท่าภูเรือ – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย – วังสะพุง – จุดจอดนากลาง – จุดจอดหนองบัวลำภู – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน – จุดจอด อ.พังโคน – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร – จุดจอดกุสุมาลย์ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

วิธีค้นหาตั๋วรถทัวร์

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ - นครพนม
  • ระบบแสดงเที่ยวรถ ” เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม ” > จากนั้นให้ท่านคลิก ” เลือก” และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ตามขั้นตอน
เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ ไป นครพนม

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ ” เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม ” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง