ฝากส่งของกับรถทัวร์ดีอย่างไร

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับท่านที่ทำธุรกิจต่าง ๆ และต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้า หรือส่งของให้กับญาติ จะดีไหมหากท่านเลือกฝากส่งของกับบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหรือญาติ เพราะการส่งของกับรถทัวร์มีข้อดีดังนี้ คือ

1.สิ่งของไปถึงปลายทางตรงเวลา เพราะรถทัวร์วิ่งออกจากต้นทางและปลายทางตรงตามเวลาที่กำหนด

2.สามารถฝากส่งของสดได้ เช่น ดอกไม้สดต่าง ๆ โดยการบรรจุลงในกล่องให้เรียบร้อย

3.สามารถฝากส่งของได้หลากหลาย ในรูปแบบการบรรจุต่าง ๆ เช่น บรรจุกระสอบ บรรจุกล่องโฟม บรรจุลังกระดาษ หรือบรรจุถังแกลลอน เป็นต้น โดยมีน้ำหนักไม่เกินตามที่บริษัทรถทัวร์กำหนด

อัตราค่าส่งของกับรถทัวร์ – จะคิดค่าส่งของเป็นชิ้น ตามขนาดสิ่งของที่ฝากส่ง ซึ่งปรกติน้ำหนักพัสดุที่บริษัทรถทัวร์ต่างกำหนด คือ ชิ้นละไม่เกิน 25 กิโลกรัม

การบรรจุหีบห่อ – ควรบรรจุให้แข็งแรง และ ระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ผู้รับให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุปลายทาง หรือจุดส่งพัสดุสินค้าให้ชัดเจน

การรับพัสดุ – ผู้รับต้องนำบัตรประชาชน เพื่อไปแสดงตัว ก่อนรับพัสดุ

ดังนั้นหากท่านกำลังทำธุรกิจ และต้องการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจำ การเลือกฝากส่งของกับรถทัวร์ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นการส่งของที่ตรงเวลา สินค้าไม่ค่อยเสียหาย