บางกอกบัสไลน์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ร่วมให้บริการผ่านระบบของเรา คือ บริษัทบางกอกบัสไลน์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางในภาคเหนือและภาคใต้บางเส้นทาง เช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่ / กรุงเทพ – เชียงราย / กรุงเทพ -น่าน / กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

บางกอกบัสไลน์ เป็นบริษัทรถทัวร์อันดับต้น ๆ ที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ ในเส้นทางที่ให้บริการ เนื่องจากเป็นบริษัทรถทัวร์ที่มีชื่อเสียง

ท่านที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางที่รถทัวร์บางกอกบัสไลน์ให้บริการ สามารถเลือกจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

บางกอกบัสไลน์

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วและรับตั๋วโดยสาร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่านช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องหมายเลข 16
โทร.  077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดีช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. (call center 1215)

เส้นทางเดินรถที่ให้บริการ

091
กรุงเทพ – ลำปาง (V)

962
กรุงเทพ – เชียงของ (V)
962กรุงเทพ – เชียงของ (VM)
909กรุงเทพ – เชียงราย (MV)
909กรุงเทพ – เชียงราย (V)
909กรุงเทพ – เชียงราย(M)
018กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
018กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
018กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
909กรุงเทพ – แม่จัน (M)
909กรุงเทพ – แม่จัน (V)
047กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
047กรุงเทพ-น่าน(V)
091กรุงเทพ-ลำปาง (MV)
091กรุงเทพ-ลำปาง(M)
018กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
018กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
909กรุงเทพ-แม่สายMV
047กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV)
047กรุงเทพฯ – น่าน (M)
047กรุงเทพฯ – น่าน (V)
993กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
909กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
018กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
018กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (V)
018กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
018กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
047กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
993กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
962กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
047ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
047น่าน – กรุงเทพฯ
091ลำปาง-กรุงเทพ
993สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
962เชียงของ-กรุงเทพฯ
909เชียงราย – กรุงเทพฯ
909เชียงราย – กรุงเทพฯ**
018เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
018เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
018เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
018เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.