นครบริการขนส่ง ภูเก็ต – เกาะสมุย

นครบริการขนส่ง ภูเก็ตไปเกาะสมุย

ข่าวดีล่าสุด ! รถมินิบัส บริษัทนครบริการขนส่ง เส้นทาง ภูเก็ต – เกาะสมุย  ทั้งขาไปและขากลับ ได้เปิดให้บริการจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบของเราแล้ว มีรถวิ่งให้บริการทุกวัน ท่านที่เดินทางกับรถมินิบัสนครบริการขนส่ง ในเส้นทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางเดินรถมินิบัส ภูเก็ต – เกาะสมุย

1. ภูเก็ต – เกาะสมุย : รถออกเวลา 07.30 น.

2. เกาะสมุย – ภูเก็ต : รถออกเวลา 07.20 น.

จากภูเก็ตไปเกาะสมุย ใช้เวลานั่งรถประมาณ 7 ชั่วโมง

วิธีการจองตั๋ว เส้นทาง ภูเก็ต – เกาะสมุย

  1. กำหนดเส้นทางที่จะจองดังภาพตัวอย่าง และคลิก ค้นหาตั๋วรถทัวร์

2. ระบบจะแสดงเที่ยวรถ นครบริการขนส่ง เส้นทาง ภูเก็ต – เกาะสมุย ขึ้นมา จากนั้น คลิกเลือก
และทำการจองตามขั้นตอนที่กำหนด

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถมินิบัสนครบริการขนส่ง เส้นทาง ภูเก็ต – เกาะสมุย ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง