จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุดรธานี ออนไลน์

รถทัวร์เชียงใหม่ไปอุดรธานี

สวัสดีนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางรถทัวร์ คือ เชียงใหม่ – อุดรธานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคอีสาน

เส้นทาง เชียงใหม่ – อุดรธานี มีรถทัวร์ให้บริการ 2 บริษัท คือ อ.ศึกษาทัวร์ และ เพชรประเสริฐทัวร์ ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 11 – 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเส้นทาง

บริษัทต้นทาง : เชียงใหม่ปลายทาง : อุดรธานี
อ.ศึกษาทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2
เพชรประเสริฐทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ไปอุดรธานี ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ได้ตลอด 24 ชั่วฌมง