แอร์เมืองเลย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ คือ บริษัทแอร์เมืองเลย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ – เลย , กรุงเทพ – อ.ชุมแพ(ขอนแก่น), กรุงเทพ-เชียงคาน และเส้นทางอื่น ๆ ที่ให้บริการ

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถบริษัทแอร์เมืองเลยได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต

แอร์เมืองเลย

ปัจจุบันแอร์เมืองเลย เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเรา ซึ่งมีรายละเอียดของเส้นทางเดินรถ ดังนี้

29fกท-นาด้วง
29nกท-บ.ผานกเค้า
29kกท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
29jกท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
29cกท-อ.ชุมแพ
29gกท-อ.ท่าลี่
29eกท-อ.ปากชม
29iกท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29hกท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29bกท-อ.เชียงคาน
29dกท-อ.เอราวัณ-เลย
29aจ.เลย-กท
29nบ.ผานกเค้า-กท
29cอ.ชุมแพ-กท
29jอ.ชุมแพ-กท
29kอ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
29iอ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
29gอ.ท่าลี่-กท
29fอ.นาด้วง-กท
29hอ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
29eอ.ปากชม-กท
29bอ.เชียงคาน-กท
29dเลย-อ.เอราวัณ-กท

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถทัวร์แอร์เมืองเลยล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อรับตั๋วก่อนเวลาเดินทางจริง 15-30 นาที ได้ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย ดังนี้

จุดจอด อ.ปากชมจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้าจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคานจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางต่าง ๆ โดยใช้บริการรถบริษัทแอร์เมืองเลย ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้