แอร์อุดร

แอร์อุดร

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถผ่านระบบของเราได้ คือ บริษัทแอร์อุดร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ – อุดรธานี และเส้นทางจังหวัดอื่น ๆ เช่น บึงกาฬ หนองคาย เป็นต้น

เส้นทางเดินรถทัวร์ แอร์อุดร ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

  • กรุงเทพ – อุดรธานี
  • กรุงเทพ – อุดรธานี – สว่างแดนดิน
  • กรุงเทพ – บึงกาฬ
  • กรุงเทพ – กุมภวาปี-บึงกาฬ
  • กรุงเทพ – บ้านดุง
  • กรุงเทพ – พรเจริญ
  • กรุงเทพ – โซ่พิสัย
  • กรุงเทพ – พังโคน
  • กรุงเทพ – หนองคาย
  • เที่ยวรถมีทั้ง ไป-กลับ มีรถให้บริการทุกวัน

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถบริษัทแอร์อุดรได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต

แอร์อุดร

จดจอดรถบริษัทแอร์อุดร

แอร์อุดร
จุดจอด อ.บ้านดุงจุดจอด อ.บ้านดุง
โทร. 042-271-058 , 086-456-2421
จุดจอด อ.พรเจริญจุดจอด อ.พรเจริญ
โทร. 042-487-655 , 086-314-3103
จุดจอด อ.พังโคนจุดจอด อ.พังโคน
โทร. 042-734-722 , 086-334-2995
จุดจอด อ.รัตนวาปีจุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี
โทร. 042-418-024 , 086-369-0815
จุดจอด อ.ศรีวิไลจุดจอด อ.ศรีวิไล
โทร. 042-497-488 , 086-322-7032
จุดจอด อ.สว่างแดนดินจุดจอด อ.สว่างแดนดิน
โทร. 042-722-714 , 086-314-3102
จุดจอด อ.เฝ้าไร่จุดจอด อ.เฝ้าไร่
โทร. 042-417-180 , 086-344-3869
จุดจอด อ.โซ่พิสัยจุดจอด อ.โซ่พิสัย
โทร. 042-485-125 , 086-322-0872
จุดจอด อ.โพนพิสัยจุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย
โทร. 042-651-265 , 091-867-1284
จุดจอดปากคาดจุดจอดปากคาด
โทร. 042-481-361
จุดจอดหนองเม็กช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร
โทร. 042-110-381
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬบขส.บึงกาฬ ช่อง 2
โทร. 086-369-0814
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายบขส.หนองคาย
โทร. 042-422-982 , 086-334-2996
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานีบขส.อุดรธานี (บริษัท)
โทร. 042-245-789 , 042-344-994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่อง118 และ 55
โทร. 02-936-2735 , 081-828-7933