เทศกาลงานบุญทอดกฐิน 2558

งานทอดกฐินเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยพุทธ  โดยจะจัดงานทอดกฐินหลังจากวันออกพรรษา  ซึ่งแต่ละวัดต้องจัดงานทอดกฐินให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันอออกพรรษา  และวัดที่จะจัดงานทอดกฐินได้ต้องมีพระจำพรรษาตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไปจึงจะจัดพิธีทอดกฐินได้  หากวัดใดมีพระไม่ถึง ก็ไม่สามารถจัดได้

ปี 2558 นี้เพื่อนๆ คงได้เดินทางไปร่วมงานทอดฐินยังวัดใกล้บ้านกันแล้วน่ะ  และคงอิ่มบุญกันถ้วนหน้า