รถทัวร์เชียงใหม่-อุบลราชธานี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางชาวเชียงใหม่และชาวอุบลราชธานี วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านระบบของเราได้คือ เชียงใหม่-อุบลราชธานี ให้บริการโดยรถทัวร์ บริษัทเพชรประเสริฐ มีรถให้บริการในเส้นทางดังกล่าวทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ

เพชรประเสริฐทัวร์ ให้บริการรถในเส้นทางดังกล่าวด้วยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 นั่งสบายตลอดการเดินทาง

เพชรประเสริฐทัวร์ เชียงใหม่-อุบลราชธานี

เส้นทางเชียงใหม่ – อุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2ลำพูนจุดจอดแยกดอยติ0 ชั่วโมง  30 นาที
3ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง1 ชั่วโมง  25 นาที
4แพร่จุดจอด อ.เด่นชัย2 ชั่วโมง  45 นาที
5อุตรดิตถ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์3 ชั่วโมง  40 นาที
6พิษณุโลกสถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก5 ชั่วโมง  30 นาที
7เพชรบูรณ์ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก7 ชั่วโมง  15 นาที
8เพชรบูรณ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก7 ชั่วโมง  35 นาที
9ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ9 ชั่วโมง  30 นาที
10ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น10 ชั่วโมง  35 นาที
11มหาสารคามจุดจอด อ.โกสุมพิสัย11 ชั่วโมง  5 นาที
12มหาสารคามสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม11 ชั่วโมง  35 นาที
13ร้อยเอ็ดสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด12 ชั่วโมง  45 นาที
14ร้อยเอ็ดจุดจอด อ.เสลภูมิ13 ชั่วโมง  15 นาที
15ยโสธรสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร13 ชั่วโมง  45 นาที
16ยโสธรจุดจอดคำเขื่อนแก้ว14 ชั่วโมง  15 นาที
17อุบลราชธานีจุดจอดเขื่องใน14 ชั่วโมง  45 นาที
18อุบลราชธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี15 ชั่วโมง  15 นาที

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยรถเพชรประเสริฐได้ และสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้