เจริญผลเดินรถ เปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

เจริญผลเดินรถ

ข่าวดีล่าสุด ! สำหรับชาวร้อยเอ็ดและชาวกาฬสินธุ์ และผู้ที่ใช้บริการทั้งหลาย เมื่อวันนี้ บริษัทเจริญผลเดินรถ ได้เปิดให้ท่านจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราแล้ว ซึ่งเส้นทางที่ให้บริการ คือ ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ทั้งขาไปและขากลับ โดยมีเที่ยวรถให้บริการทั้งวัน

จองตั๋วรถบริษัท เจริญผลเดินรถ

ช่องทางติดต่อบริษัทเจริญผลเดินรถ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ดช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ095-9136689
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ095-9135718

ดังนั้น ท่านใดที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว และใช้บริการรถบริษัทเจริญผลเดินรถ เป็นประจำ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง