อีสานทัวร์

4 กันยายน 2017
2532   0

อีสานทัวร์  เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการในเส้นทางสายอีสาน  เช่น เส้นทาง  กรุงเทพ – อุดรธานี , ขอนแก่น – เชียงใหม่ , ขอนแก่น – เชียงราย  เป็นต้น   มีรถให้บริการทุกวันในเส้นทางต่าง ๆ ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถอีสานทัวร์  สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

เคาเตอร์เช็คอินและรับตั๋วรถทัวร์

กรุณารับตั๋วก่อนเวลารถออกที่สถานีต้นทาง 30 นาที

อีสานทัวร์สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่นช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
โทร. 043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
โทร. 08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
โทร. 0-5324-6111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
โทร. 0-2936-0155