ศรีสุเทพทัวร์ – จองตั๋วรถทัวร์.com
แนะนำบริษัทรถทัวร์ » ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์

17 มีนาคม 2020
402   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะแนะนำบริษัทรถทัวร์ ที่ให้บริการในเส้นทางจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ คือ บริษัทศรีสุเทพทัวร์ โดยมีปลายทางเป็นจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถทัวร์บริษัทศรีสุเทพทัวร์ ได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี )

ปัจจุบันเส้นทางที่ศรีสุเทพทัวร์ให้บริการ และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้

62 กรุงเทพฯ – ขนอม
984 กรุงเทพฯ – ตรัง
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

ท่านที่จองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ สามารถติดต่อรับตั๋วเพื่อใช้เดินทางได้ที่

บริษัท ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอมจุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อจุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรังช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูลช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสงช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนังจุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางที่ศรีสุเทพทัวร์ให้บริการ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ จองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชำระเงินค่าตั๋วรถผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา