ศรีตรังทัวร์ ภูเก็ต-สุไหงโกลก

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ ภูเก็ต – สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอีกเส้นทางหนึ่ง  ปัจจุบันให้บริการ  โดยรถบริษัทศรีตรังทัวร์

เส้นทาง ภูเก็ต – สุไหงโกลก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

ปัจจุบัน  ศรีตรังทัวร์ให้บริการเส้นทางนี้ด้วยรถปรับอากาศชั้น  1

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางระหว่าง ภูเก็ต – สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ท่านสามารถจองตั๋วรถศรีตรังทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง