ศรีตรังทัวร์ ภูเก็ต-หาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ คือ เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่  ซึ่งมีผู้ให้บริการในเส้นทางนี้คือ  รถบริษัทศรีตรังทัวร์   มีรถให้บริการทุกวันในเส้นทางดังกล่าว

สำหรับเส้นทางเดินรถของบริษัทศรีตรังทัวร์ จากจังหวัดภูเก็ต ไปอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  ใชเวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง  โดยรถจะวิ่งออกจากภูเก็ตมุ่งสู่  พังงา  กระบี่  ตรัง พัทลุง  ปลายทาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางระหว่างภูเก็ต-หาดใหญ่  สามารถเช็คเที่ยวรถและจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศรีตรังทัวร์ ภูเก็ต-หาดใหญ่