เดินทางกลับบ้าน ฉลองวันตรุษจีน 2559

เนื่องในวันตรุษจีน  ประจำปี 2559 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน  ตามประเพณีของจีน  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559    ซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องที่มีเชื้อสายจีน

กิจกรรมที่ทำในวันตรุษจีน  โดยแบ่งออกเป็น 3 วัน คือ

1.วันจ่ายตรุษจีน คือ วันที่เตรียมไปซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องไหว้ต่างๆ มาเตรียมไว้

2.วันไหว้ตรุษจีน คือ วันสิ้นปี  จะมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร และผลไม้

3.วันเที่ยวตรุษจีน  คือ วันขึ้นปีใหม่  ชาวไทยเชื่อสายจีนจะออกเดินทางไปเที่ยว และเยี่ยมญาติ ขอพร  ถือเป็นวันมงคล

และในวันตรุษจีน  สัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ มีการตกแต่งบ้านเรือนด้วยโคมไฟสีแดง และมีการแจกอั่งเปา ( นิยมบรรจุเงินในซองสีแดง ) แก่ลูกหลาน หรือพนักงานในบริษัท ร้านค้า

จองตั๋วรถทัวร์.com  ขอร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับวันตรุษจีน ประจำปี 2559