ลิกไนท์ทัวร์กรุงเทพ-ปลายพระยา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถของ ลิกไนท์ทัวร์  เส้นทาง กรุงเทพ – ปลายพระยา  ซึ่งการเดินทางไป อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  เราสามารถจองตั๋วของลิกไนท์ทัวร์สายไหนได้บ้างที่วิ่งผ่าน อ.ปลายพระยา  เพื่อเป็นข้อมูลของท่านที่ต้องการเดินทางไป อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ลิกไนท์ทัวร์ กรุงเทพ-ปลายพระยา

ปัจจุบันมีเที่ยวรถของลิกไนท์ทัวร์ที่วิ่งผ่าน อ.ปลายพระยา และสามารถทำรายการจองผ่านระบบออนไลน์ได้  มี 3 เส้นทาง คือ

1. สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่

2. แยกนาสาร – แยกนาเดิม -พระแสง – บ้านส้อง – ปลายพระยา -อ่าวลึก – กระบี่

3. สุราษฏร์ – นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา -อ่าวลึก-กระบี่

จากกรุงเทพถึงปลายพระยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

ท่านสามารถเลือกจองเที่ยวรถที่ต้องการเดินทางได้จากระบบออนไลน์ และชำระเงินได้ที่เซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา