รถทัวร์ กรุงเทพ-แม่สอด

รถทัวร์ศศนันท์ ทรานสปอร์ต กรุงเทพไปแม่สอด

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจ คือ  กรุงเทพ – อ.แม่สอด (จ.ตาก )  ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง  เนื่องจาก อ.แม่สอดเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า  มีการค้าขายระหว่างพรหมแดนไทยและพม่า อ.แม่สอดจึงมีความเจิรญทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทางเดินทางสู่ประเทศพม่า 

เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด  ปัจจุบันมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการ คือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต  มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน  ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 7 ชั่วโมง 

กรุงเทพ : ขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( หมอชิต)

ตารางรถทัวร์ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต กรุงเทพ – แม่สอด

มีรถให้บริการวันละ 1 เที่ยว

ออกจาก : หมอชิตถึง : แม่สอด
20.30น.05.00 น.
อัปเดท 28 มกราคม 2566

ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด โดย ศศนันท์ ทรานสปอร์ต สามารถจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง