รถทัวร์กรุงเทพ-เลย

รถทัวร์ กรุงเทพ - เลย

เส้นทางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – เลย เป็นเส้นทางเดินรถที่สำคัญ เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวก ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางนี้ได้แก่ แอร์เมืองเลย ซันบัส ภูกระดึงทัวร์ ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้

รถทัวร์ กรุงเทพ - เลย

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถทัวร์ไปจังหวัดเลย ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดเลย ประมาณ 8-9 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

ในช่วงฤดูหนาว รถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – เลย จะมีนักเดินทางใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ภูกระดึง เชียงคาน เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จำนวนมากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปเลย ในช่วงเวลาดังกล่าว ควรจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าไว้่

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – เลย ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง