รถทัวร์กรุงเทพ-เบตง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถระยะยาวอีกเส้นทางหนึ่ง  คือ  กรุงเทพ – เบตง  ( จ.ยะลา )  เป็นการเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพสู่เมืองที่ได้ชื่อว่าใต้สุดของประเทศไทย   ซึ่งในเส้นทางนี้มีผู้ให้บริการ คือ สยามเดินรถ  เส้นทาง กรุงเทพ-ยะลา-เบตง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 19 ชั่วโมง

สยามเดินรถ กรุงเทพ-เบตง

จากกรุงเทพ   ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี )

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง  โดยบริษัทสยามเดินรถ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง
6พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง
7พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)12 ชั่วโมง
8พัทลุงจุดจอดป่าบอน0 ชั่วโมง
9สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ13 ชั่วโมง
10สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง
11สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ14 ชั่วโมง  30 นาที
12ปัตตานีจุดจอดแยกดอนยาง0 ชั่วโมง
13ปัตตานีบ่อทอง0 ชั่วโมง
14ปัตตานีค่ายอิงคยุทธ0 ชั่วโมง
15ยะลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา18 ชั่วโมง
16ยะลาจุดจอด อ.กงปีนัง0 ชั่วโมง
17ยะลาจุดจอด มลายูบางกอก0 ชั่วโมง
18ยะลาจุดจอด อ.บันนังสตา0 ชั่วโมง
19ยะลาจุดจอด อ.ธารโต0 ชั่วโมง
20ยะลาคอกช้าง0 ชั่วโมง
21ยะลาจุดจอด อ.เบตง19 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ-ยะลา-เบตง  ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้