รถทัวร์กรุงเทพ-สทิงพระ

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์ เส้นทาง  กรุงเทพ-สทิงพระ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมอีกเส้นทางหนึ่ง

อ.สทิงพระ เป็น อำเภอหนึ่งของ จังหวัดสงขลา  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ  มีพื้นที่ติดชายทะเลอ่าวไทย ดังนั้นในการเดินทางไปเราต้องนั่งรถทัวร์ที่ใช้เส้นทางถนนทางหลวงสาย 408  ซึ่งปัจจุบันมีรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางนี้ คือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และ สยามเดินรถ  โดยเลือกจองรถเส้นทาง กรุงเทพ – สงขลา  ซึ่งรถจะวิ่งผ่านอำเภอสทิงพระ และมุ่งสู่อำเภอเมืองสงขลา   และรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่ ( สายเก่า)

ท่านก็สามารถแจ้งแก่พนักงานบนรถเพื่อลงที่ อ.สทิงพระ ได้ทันที  เช่น ลงบริเวณหน้าอำเภอสทิงพระ เป็นต้น

ปัจจุบันเส้นทางนี้ให้บริการด้วยรถ ป.1 / วีไอพี่ 32 / วีไอพี 24

รถทัวร์กรุงเทพ-สทิงพระ

จากกรุงเทพขึ้นรถได้ที่ไหน  – สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  13-14 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในขณะนั้น

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ได้แล้ว  จองออนไลน์ได้ที่นั่งแน่นอน ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตรและผ่านร้านเซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา

จองตั๋วออนไลน์แล้วเดินทางอย่างไร

ท่านต้องไปรับตั๋วฉบับจริงก่อนเวลารถออก 30 นาที ที่เคาร์เตอร์บริษัทรถทัวร์ในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมยื่นบัตรประชาชน  และแจ้งเที่ยวรถที่จองไว้  พนักงานก็จะออกตั๋วให้ท่านนำไปขึ้นรถ