รถทัวร์กรุงเทพ-พิษณุโลก

 

รถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลายวันนี่ จองตั๋วรถทัวร์.com จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากนักเดินทางอีกเส้นทางหนึ่ง คือ กรุงเทพ-พิษณุโลก  ซึ่งปัจจุบันเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ซึ่งมีเที่ยวรถให้บริการจำนวนหลายเที่ยวในแต่ละวัน  มีตั๋วให้จองออนไลน์ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  ท่านสามารถเลือกจองตั๋วล่วงหน้าได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ของเรา

จากกรุงเทพท่านสามารถไปขึ้นรถ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

ท่านที่จองตั๋วรถพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว  กรุณาไปรับตั๋วใบจริงเพื่อใช้เดินทาง ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที โดยแจ้งชื่อ และเที่ยวรถที่จองไว้ พร้อมบัตรประจำตัว แก่เจ้าหน้าที่ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

พิษณุโลกยานยนต์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)บริษัท
โทร. 055-302021 , 055-302022