รถทัวร์กรุงเทพ-ปากพนัง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์  คือ  เส้นทาง กรุงเทพ-ปากพนัง

ปากพนัง  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  การเดินทางไป อ.ปากพนัง ต้องนั้งรถที่มีปลายทาง อ.ปากพนังเท่านั้น เพราะอำเภอนี้จะไม่มีรถสายอื่นวิ่งผ่าน

ปัจจุบันมีรถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทาง  กรุงเทพ – ปากพนัง คือ  นครศรีราชาทัวร์   ให้บริการด้วยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง / วีไอพี 32 และรถปรับอากาศชั้น 1

รถทัวร์กรุงเทพ-ปากพนัง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2นครปฐมนครปฐม0 ชั่วโมง
3สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี9 ชั่วโมง  45 นาที
4สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์10 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช11 ชั่วโมง
6นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง12 ชั่วโมง

จากกรุงเทพ สามารถเดินทางไปขึ้นรถได้ที่  สถานีขนส่งสายใต้

เส้นทาง กรุงเทพ – ปากพนัง  ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ  12 ชั่วโมงรู้จัก อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช

อ.ปากพนัง เป็นเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยอดีต  เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับทะเล  จัดเป็นเมืองท่าที่สำคัญของการค้าขาย เนื่องจากการเดินทางสมัยก่อนจะเดินทางโดยทางเรือเป็นหลัก  สมัยก่อนมีเรือสำเภาจากจีน มาขนส่งสินค้าที่ปากพนังจำนวนมาก เป็นจุดกระจายสินค้าที่สำคัญ  เนื่องจากพื้นที่ปากพนัง มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และมีพื้นที่อ่าวภายในเชื่อมต่อกับแม่น้ำปากพนัง  สามารถนำเรือเข้ามาจอดหลบคลื่นได้เป็นอย่างดี  เหมาะแก่การเดินเรือค้าขาย

ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางมาที่ อ.ปากพนัง  ท่านจะได้พบกับสภาพบ้านเมือง ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต  วิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในอำเภอปากพนัง

ปากพนังเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย  ชาวบ้านทำอาชีพประมงและการเกษตร  ดังนั้นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่ชมความสวยงามของทิวทัศน์เมืองโดยการล่องเรือ    นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำปากพนังเพื่อเดินชมวิถีชีวิตของเมืองทั้ง 2 ฝั่ง  เลือกซื้ออาหารที่ตลาดร้อยปีปากพนัง  เที่ยมชมเมือง วิถีชิวิตชาวปากพนัง

ปากพนังขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล  สด สะอาด  เพราะเป็นเมืองติดกับทะเล ดังนั้นคุณไม่ควรพลาดการเลือกซื้ออาหารทะเล  โดยเฉพาะปลากระบอกตากแห้ง  ซึ่งมีขายจำนวนมากที่นี่  หรือเลือกรับประทานอาหารทะเลในร้านอาหารต่าง ๆ

แหลมตะลุมพุก เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล คุณไม่ควรพลาดการเดินทางไปที่นี่  เพราะคุณจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติทะเลที่ยังบริสุทธิ์

ปัจจุบันชายทะเลปากพนัง เป็นที่ตั้งของกังหันลมขนาดใหญ่ ตั้งเรียงรายไปตามชายหาด  นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปถ่ายรูปคู่กับกังหันลมแห่งนี้

แผนที่อำเภอปากพนัง