ภูหลวงทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ คือ บริษัทภูหลวงทัวร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถทัวร์ในเส้นทาง ขอนแก่น – เชียงใหม่ ทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งการเปิดให้บริการของรถบริษัทภูหลวงทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว สร้างความสะดวกให้กับนักเดินทางชาวเชียงใหม่และชาวขอนแก่นได้เดินทางระหว่างจังหวัดทั้งสอง ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภูหลวงทัวร์ ขอนแก่นไปเชียงใหม่

ภูหลวงทัวร์ เส้นทาง ขอนแก่น ไป เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง โดยรถจะวิ่งผ่าน ขอนแก่น ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน และ เชียงใหม่

เคาร์เตอร์ให้บริการของภูหลวงทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่นสถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
โทร. 043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)สถานีขนส่งเชียงใหม่

เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า) โดย ภูหลวงทัวร์

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
2ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น0 ชั่วโมง  
3ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ1 ชั่วโมง  15 นาที
4ชัยภูมิจุดจอด อ.คอนสาร1 ชั่วโมง  50 นาที
5เพชรบูรณ์จุดจอดห้วยสนามทราย3 ชั่วโมง  
6เพชรบูรณ์จุดจอด อ.น้ำหนาว3 ชั่วโมง  20 นาที
7เพชรบูรณ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก4 ชั่วโมง  
8เพชรบูรณ์จุดจอดแคมป์สน5 ชั่วโมง  
9เพชรบูรณ์จุดจอดเข็กน้อย5 ชั่วโมง  20 นาที
10พิษณุโลกจุดจอดบ้านแยง5 ชั่วโมง  30 นาที
11พิษณุโลกจุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์5 ชั่วโมง  40 นาที
12พิษณุโลกจุดจอดวังทอง5 ชั่วโมง  50 นาที
13พิษณุโลกสถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)5 ชั่วโมง  50 นาที
14พิษณุโลกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก6 ชั่วโมง  
15สุโขทัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย7 ชั่วโมง  
16สุโขทัยจุดจอด ต.ลานหอย7 ชั่วโมง  50 นาที
17ตากจุดจอดคลองเจริญ8 ชั่วโมง  
18ตากจุดจอด สะพานสอง8 ชั่วโมง  10 นาที
19ตากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก8 ชั่วโมง  
20ตากบ้านตาก8 ชั่วโมง  30 นาที
21ตากทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล8 ชั่วโมง  40 นาที
22ตากจุดจอด นาตาโพ8 ชั่วโมง  45 นาที
23ลำปางจุดจอด แม่เชียงราย8 ชั่วโมง  50 นาที
24ลำปางจุดจอด อ.แม่พริก8 ชั่วโมง  55 นาที
25ลำปางจุดจอด อ.เถิน9 ชั่วโมง  
26ลำปางจุดจอด อ.สบปราบ9 ชั่วโมง  45 นาที
27ลำปางจุดจอดเกาะคา9 ชั่วโมง  50 นาที
28ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง10 ชั่วโมง  
29ลำปางจุดจอด อ.ห้างฉัตร10 ชั่วโมง  20 นาที
30ลำพูนจุดจอดดอยติ11 ชั่วโมง  10 นาที
31ลำพูนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน11 ชั่วโมง  30 นาที
32เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)12 ชั่วโมง  

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางเส้นทาง ขอนแก่น – เชียงใหม่ หรือลงที่จุดจอดจังหวัดต่าง ๆ ระหว่างทาง ท่านสามารถจองตั๋วรถภูหลวงทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้